Jurgen Langenhorst, promovendus in de Nierkens/Boelens groep, heeft op 31 mei tijdens de 27e Meeting of the Population Approach Group Europe (PAGE) in Montreux de prestigieuze Lewis Sheiner Student Award gewonnen. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan drie studenten die het beste abstract hebben ingediend voor deze bijeenkomst. Jurgen heeft een presentatie gehouden over zijn onderzoek naar de relatie tussen blootstelling aan het middel fludarabine en overleving na een stamceltransplantatie.
 

Over de prijs
Het is het grootste farmacometrie congres in Europa: de PAGE-meeting. Farmacometrie is een vakgebied, waar wiskundige modellen worden gebruikt om geneesmiddel-effect te kwantificeren: van dosis, naar bloedspiegels, naar effect. Voor deze PAGE-meetings, worden elk jaar PhD-studenten uitgedaagd hun onderzoek in te sturen voor de Lewis Sheiner student session, genoemd naar de grondlegger van de methodiek achter farmacometrie. Van alle inzendingen wordt uiteindelijk aan 3 tot 4 studenten de prijs toegekend. Dit betekent dat zij naast het ontvangen van de prijs, ook extra tijd krijgen hun onderzoek te presenteren op het congres zelf.

Over het onderzoek
Het onderzoek dat geselecteerd is voor deze sessie, betreft het middel fludarabine. Dit is een middel dat gebruikt wordt in de voorbereidende behandeling voor een stamceltransplantatie: een laatste behandeling voor leukemie of levensbedreigende benigne hematologische aandoeningen. Fludarabine wordt gegeven om het immuunsysteem van de patiënt te onderdrukken om de kans op aanslaan van het transplantaat te maximaliseren en afstoting te voorkomen. In een eerder stadium hebben we gevonden dat de blootstelling in het bloed erg variabel is met de huidige dosering. Daarbij zagen we dat de lage blootstellingen geassocieerd waren met afstoting van het transplantaat en hoge blootstellingen met een tragere opbouw van het nieuwe immuunsysteem en daaropvolgend een sterk verhoogde kans op overlijden. Omdat dit retrospectief onderzoek betreft, blijft er altijd onzekerheid en is nog niet zeker of andere doseringen gericht op de optimale blootstelling inderdaad de overleving zullen verbeteren. Het prijswinnende onderzoek betreft simulaties van verschillende opzetten van prospectieve gerandomiseerde studies, waarbij de huidige dosis vergeleken wordt met de bloostelling gerichte dosering. Op deze manier konden we uitrekenen hoeveel patiënten er nodig zijn om te bewijzen of andere doseringen tot een verbeterde overleving leiden. Dusdanig kan een studie opgezet worden, waarbij zo min mogelijk patiënten nodig zijn, zonder in te boeten op het vermogen een effect aan te tonen.

 

Comment