Tijdens het recente I&I symposium op 12 juni jl werd een nieuwe jaarlijks terugkerende prijs uitgereikt, de PhD publication award, ter waarde van een bedrag van 700 euro vrij te besteden. De award is dit jaar gewonnen door Coco de Koning, werkzaam in de Boelens-Nierkens groep,  voor haar publicatie in het tijdschrift Blood Advances. Hierin beschrijft ze waarom het herstel van het immuunsysteem na een stamceltransplantatie, wat van groot belang is voor het succes van deze behandeling, bij sommige kinderen sterk is vertraagd. Zij vond dat er bij deze patiëntjes na transplantatie een onbedoelde gezamenlijke blootstelling van twee standaard medicijnen ontstaat (ATG en Filgrastim), die toxisch is voor de herstellende immuuncellen. Deze bevinding biedt inzicht om de standaardbehandeling eenvoudig aan te passen, om zo het succes van stamceltransplantaties bij kinderen in de toekomst te verbeteren.

Comment