Postdoctoraal onderzoeker dr. Kirsten Geneugelijk van het Laboratorium voor Translationele Immunologie (LTI) heeft recent op het zogenaamde Bootcongres van de Nederlandse Transplantatievereniging de Jon. J. van Rood prijs ontvangen. Deze prestigieuze prijs wordt één keer per twee jaar toegekend aan de auteur van het beste proefschrift op transplantatiegebied (basale wetenschap).

Kirsten promoveerde op 27 Juni 2017 op het proefschrift “Indirect recognition of HLA epitopes in solid organ transplantation” onder promotor prof. Erik Hack en copromotor dr. Eric Spierings (beiden LTI).

De prijs werd uitgereikt door emeritus hoogleraar Frans Claas (LUMC). In het jury rapport benadrukte hij het belang van dit proefschrift, omdat Kirsten hierin voor het eerst op brede en structurele wijze het belang van T-cel epitopen in de vorming van HLA-specifieke antistoffen na transplantatie heeft onderzocht. De meest schadelijke antistoffen worden namelijk geproduceerd door B-cellen die hulp hebben kregen van T-cellen. In het proefschrift heeft Kirsten meer inzicht verschaft in welke T-cel epitopen hiervoor van belang zijn.

javascript:noop();

 

 

 

 

 

 

 

Comment