Interview Prof Kuball for Utrecht Life Sciences

Comment

Interview Prof Kuball for Utrecht Life Sciences

Fighting cancer with our immune system

As a blood cancer doctor, I see many cancer patients who do not respond well to treatment or who suffer from serious side effects when treated with currently available therapies. These shortcomings inspire me since many years to continuously develop novel therapies for our patients. In Utrecht, I’m able to combine the pragmatic approach of “how do we treat patients from day to day” with “how can we create superior therapeutic interventions”. To do so, we need to better understand on a molecular level treatment mechanism of currently used interventions, as well as to build on our daily shortcomings a better science for improved therapies.

You can read the complete interview here

Comment

Publication in Science Signaling for group Leusen

Comment

Publication in Science Signaling for group Leusen

Mechanisms of inside-out signaling of the high-affinity IgG receptor FcγRI by
Arianne M. Brandsma,, Samantha L. Schwartz,  Michael J. Wester, Christopher C. Valley,  Gittan L. A. Blezer, Gestur Vidarsson,  Keith A. Lidke, Toine ten Broeke, Diane S. Lidke and Jeanette H. W. Leusen was published in Science Signaling last week.

Summary: http://stke.sciencemag.org/cgi/content/summary/sigtrans;11/540/eaaq0891?ijkey=mCNXTir8S2fxc&keytype=ref&siteid=sigtrans

Abstract: http://stke.sciencemag.org/cgi/content/abstract/sigtrans;11/540/eaaq0891?ijkey=mCNXTir8S2fxc&keytype=ref&siteid=sigtrans

Reprint: http://stke.sciencemag.org/cgi/reprint/sigtrans;11/540/eaaq0891?ijkey=mCNXTir8S2fxc&keytype=ref&siteid=sigtrans

Full text: http://stke.sciencemag.org/cgi/content/full/sigtrans;11/540/eaaq0891?ijkey=mCNXTir8S2fxc&keytype=ref&siteid=sigtrans

 

Comment

Interview Jurgen Kuball EBMT tv

Comment

Interview Jurgen Kuball EBMT tv

Jürgen Kuball,  discusses European institutions working towards the accelerated development of cellular therapies to tackle cancer and other debilitating disorders of the hematopoietic system and the work of the EBMT Registry. Watch the interview here

Comment

Interview PA Denise Buter in tijdschrift hematologie-oncologie

Comment

Interview PA Denise Buter in tijdschrift hematologie-oncologie

‘Als phycisian assistant kun je voor een groot deel zelf je takenpakket ontwikkelen’

 

Denise Buter, phycisian assistant op de afdeling hematologie van UMC Utrecht, heeft drie maanden per jaar een zaalartsfunctie en is de andere negen maanden actief als consulent op de hematologische dagbehandeling. Een functie die ze grotendeels zelf gecreëerd heeft en die naar haar mening duidelijke meerwaarde heeft voor de patiënten én de artsen.

‘Als phycisian assistant word je breed opgeleid, de kennis over je specialisme haal je uit je werkplek’

klik hier voor het artikel

Comment

Promovendus Jurgen Langenhorst wint prestigieuze prijs

Comment

Promovendus Jurgen Langenhorst wint prestigieuze prijs

Jurgen Langenhorst, promovendus in de Nierkens/Boelens groep, heeft op 31 mei tijdens de 27e Meeting of the Population Approach Group Europe (PAGE) in Montreux de prestigieuze Lewis Sheiner Student Award gewonnen. Deze prijs wordt elk jaar uitgereikt aan drie studenten die het beste abstract hebben ingediend voor deze bijeenkomst. Jurgen heeft een presentatie gehouden over zijn onderzoek naar de relatie tussen blootstelling aan het middel fludarabine en overleving na een stamceltransplantatie.
 

Over de prijs
Het is het grootste farmacometrie congres in Europa: de PAGE-meeting. Farmacometrie is een vakgebied, waar wiskundige modellen worden gebruikt om geneesmiddel-effect te kwantificeren: van dosis, naar bloedspiegels, naar effect. Voor deze PAGE-meetings, worden elk jaar PhD-studenten uitgedaagd hun onderzoek in te sturen voor de Lewis Sheiner student session, genoemd naar de grondlegger van de methodiek achter farmacometrie. Van alle inzendingen wordt uiteindelijk aan 3 tot 4 studenten de prijs toegekend. Dit betekent dat zij naast het ontvangen van de prijs, ook extra tijd krijgen hun onderzoek te presenteren op het congres zelf.

Over het onderzoek
Het onderzoek dat geselecteerd is voor deze sessie, betreft het middel fludarabine. Dit is een middel dat gebruikt wordt in de voorbereidende behandeling voor een stamceltransplantatie: een laatste behandeling voor leukemie of levensbedreigende benigne hematologische aandoeningen. Fludarabine wordt gegeven om het immuunsysteem van de patiënt te onderdrukken om de kans op aanslaan van het transplantaat te maximaliseren en afstoting te voorkomen. In een eerder stadium hebben we gevonden dat de blootstelling in het bloed erg variabel is met de huidige dosering. Daarbij zagen we dat de lage blootstellingen geassocieerd waren met afstoting van het transplantaat en hoge blootstellingen met een tragere opbouw van het nieuwe immuunsysteem en daaropvolgend een sterk verhoogde kans op overlijden. Omdat dit retrospectief onderzoek betreft, blijft er altijd onzekerheid en is nog niet zeker of andere doseringen gericht op de optimale blootstelling inderdaad de overleving zullen verbeteren. Het prijswinnende onderzoek betreft simulaties van verschillende opzetten van prospectieve gerandomiseerde studies, waarbij de huidige dosis vergeleken wordt met de bloostelling gerichte dosering. Op deze manier konden we uitrekenen hoeveel patiënten er nodig zijn om te bewijzen of andere doseringen tot een verbeterde overleving leiden. Dusdanig kan een studie opgezet worden, waarbij zo min mogelijk patiënten nodig zijn, zonder in te boeten op het vermogen een effect aan te tonen.

 

Comment

Publication award Coco de Koning bij het I&I symposium

Comment

Publication award Coco de Koning bij het I&I symposium

Tijdens het recente I&I symposium op 12 juni jl werd een nieuwe jaarlijks terugkerende prijs uitgereikt, de PhD publication award, ter waarde van een bedrag van 700 euro vrij te besteden. De award is dit jaar gewonnen door Coco de Koning, werkzaam in de Boelens-Nierkens groep,  voor haar publicatie in het tijdschrift Blood Advances. Hierin beschrijft ze waarom het herstel van het immuunsysteem na een stamceltransplantatie, wat van groot belang is voor het succes van deze behandeling, bij sommige kinderen sterk is vertraagd. Zij vond dat er bij deze patiëntjes na transplantatie een onbedoelde gezamenlijke blootstelling van twee standaard medicijnen ontstaat (ATG en Filgrastim), die toxisch is voor de herstellende immuuncellen. Deze bevinding biedt inzicht om de standaardbehandeling eenvoudig aan te passen, om zo het succes van stamceltransplantaties bij kinderen in de toekomst te verbeteren.

Comment

Maud Plantinga, onderzoeker van de week bij KWF

Comment

Maud Plantinga, onderzoeker van de week bij KWF

Tegenwoordig geneest 4 op de 5 kinderen met kanker. De genezingskans hangt wel sterk af van het type tumor. Zo zijn er leukemiesoorten die de neiging hebben om na de behandeling terug te komen. Als dat gebeurt, is de overlevingskans veel kleiner. Onderzoekers zijn dag en nacht bezig om de kansen voor deze patiëntjes te verbeteren. Zo ook dr. Maud Plantinga. In het UMC Utrecht ontwerpt ze een vaccin dat de kans op terugkeer van leukemie bij kinderen verkleint.
Klik hier voor het artikel

 

 

 

 

Comment

Kirsten Geneugelijk ontvangt Jon J. Rood Prijs

Comment

Kirsten Geneugelijk ontvangt Jon J. Rood Prijs

Postdoctoraal onderzoeker dr. Kirsten Geneugelijk van het Laboratorium voor Translationele Immunologie (LTI) heeft recent op het zogenaamde Bootcongres van de Nederlandse Transplantatievereniging de Jon. J. van Rood prijs ontvangen. Deze prestigieuze prijs wordt één keer per twee jaar toegekend aan de auteur van het beste proefschrift op transplantatiegebied (basale wetenschap).

Kirsten promoveerde op 27 Juni 2017 op het proefschrift “Indirect recognition of HLA epitopes in solid organ transplantation” onder promotor prof. Erik Hack en copromotor dr. Eric Spierings (beiden LTI).

De prijs werd uitgereikt door emeritus hoogleraar Frans Claas (LUMC). In het jury rapport benadrukte hij het belang van dit proefschrift, omdat Kirsten hierin voor het eerst op brede en structurele wijze het belang van T-cel epitopen in de vorming van HLA-specifieke antistoffen na transplantatie heeft onderzocht. De meest schadelijke antistoffen worden namelijk geproduceerd door B-cellen die hulp hebben kregen van T-cellen. In het proefschrift heeft Kirsten meer inzicht verschaft in welke T-cel epitopen hiervoor van belang zijn.

javascript:noop();

 

 

 

 

 

 

 

Comment

Jaap Steenbergen  Stipendium for Rick Admiraal

Comment

Jaap Steenbergen Stipendium for Rick Admiraal

On the 25th of January, the Dutch Hematology society (NVvH) has awarded Rick Admiraal (groep Boelens/Nierkens) with the Jaap Steenbergen Stipendium. This award for the best thesis was presented at the Dutch Hematology Congress 2018, held in Papendal. Following a laudation by Monique Minnema, board member of the NVvH, he gave a short presentation on his work on individualised dosing of anti-thymocyte globulin in allogeneic cell transplantation. Last year, he also won the Dutch Society of Pediatrics (NVK) Young Investigator Award for best thesis of 2017, and the award for best thesis of 2017 by the Dutch Society of Pediatrics (NVK) section of immunology and infectious diseases.

 

Comment

KWF grant for Zsolt Sebestyen and Jurgen Kuball

Comment

KWF grant for Zsolt Sebestyen and Jurgen Kuball

KWF grant for Zsolt Sebestyen (PI), Jurgen Kuball and Trudy Straetemans (co-PI's). Congrats!

Abstract: Acute myeloid leukemia (AML) remains largely unresponsive to classical immunotherapeutic interventions other than allogeneic stem cell transplantation. Within this context, the major challenge remains the very low mutational load of AML when compared to other diseases, which makes AML initially appear to be less suitable for currently available immune therapies.

The concept of TEGs (abT cell engineered to express a defined gdTCR) provides a promising treatment option for many patients suffering from cancer with low mutational load such as AML, by targeting the RhoB-CD277 axis. Due to this project we aim a more precise molecular understanding of AML targeting by TEGs, which will allow for improved identification of patients who would benefit from this type of immune therapy. In addition while the first human clinical trials with this concept have been initiated, this project will help to understand how efficacy and toxicity of TEGs are balanced, as well as how mechanisms of tolerance active against these most optimized engineered immune cells can be overcome to improve overall efficacy.

 

Comment

Immunologen UMC Utrecht drievoudig in de prijzen

Immunologen UMC Utrecht drievoudig in de prijzen

Immunologen van het Laboratorium voor Translationele Immunologie (LTI) van het UMC Utrecht zijn drie keer in de prijzen gevallen op het congres van de Nederlandse Vereniging voor Immunologie (NVVI) dat deze maand in Noordwijkerhout werd gehouden.

De prijswinnaars:
• Arianne Brandsma, uit de onderzoeksgroep van Jeanette Leusen, kreeg de eerste prijs voor haar posterpresentatie over de betekenis van genetische veranderingen in receptoren voor antistoffen.

• De onderzoeksgroep van Eric Spierings, medisch immunoloog in het LTI, won de prijs voor het beste medisch-immunologisch onderzoek met de presentatie over een nieuw classificatiesysteem dat een betere uitkomst van transplantaties kan voorspellen.

• Matevz Rumpret, uit de onderzoeksgroep van Linde Meyaard, won de Bright Sparks Award voor jong wetenschappelijk talent met zijn presentatie over bacterie-immuun cel interacties.

Met deze oogst haalden de Utrechtse immunologen alle drie beschikbare prijzen voor presentaties binnen op het belangrijkste nationale immunologiecongres dat jaarlijks door meer dan 500 Nederlandse immunologen en onderzoekers wordt bezocht.

KWF project grant for research group Victor Peperzak

KWF project grant for research group Victor Peperzak

Principal investigator Victor Peperzak, together with hematologists Monique Minnema and Margot Jak, received over half a million euro’s from the Dutch Cancer Foundation (KWF) for a project entitled ‘Personalized strategy to avert drug resistance in hematologic cancers’.

The number of anti-cancer drugs that are approved for use in the clinic is enormous and rapidly increasing, but drug resistance and relapse after treatment is still a very common problem. A logical solution is to combine drugs in the treatment of these cancers. However, with the increase in approved drugs, the number of possible combinations are too high to be tested in clinical trials. What is needed is a strategy that allows finding logical combinations of drugs that have a synergistic effect on malignant cells, thereby reducing the chance of cancer relapse. The main goal of the proposed research is to deploy such a strategy with primary patient cells in a physiological setting. I aim to identify logical combinations of existing drugs to improve treatment of hematologic cancers. More specifically, in this project I will focus on the hematologic cancers multiple myeloma (MM), Waldenström’s macroglobulinemia (WM) and chronic lymphocytic leukemia (CLL) that are currently incurable.

Villa Joep! finances new research for improved Immunotherapy of neuroblastoma

Villa Joep! finances new research for improved Immunotherapy of neuroblastoma

The Immunotherapy group of Dr. Leusen received almost 650.000 euro to do research for improvement of antibody therapy for children with high risk neuroblastom. The contract was recently signed by Dr Leusen and Jos Huijbregts, chair of the board of Villa Joep! 

Approximately 12% of all pediatric cancer patients succumb to neuroblastoma, the most common extracranial solid tumor of childhood. The majority of patients is diagnosed with high-risk neuroblastoma with a mortality of 50%. Neuroblastoma therapy consists of intensive multimodality treatment with severe toxicities. Recurrence rates are high with limited further treatment options. Intensification of conventional therapy has not improved outcome and is even associated with increased toxicity.

In 2015 the antibody dinutuximab (trade name Unituxin), directed against ganglioside GD2, a carbohydrate antigen uniformly expressed on neuroblastoma and neural tissue, was FDA-approved for neuroblastoma treatment. Dinutuximab significantly improved event-free survival in comparison to standard treatment. However, this antibody also causes severe toxicity manifested as spontaneous intense visceral pain and perceived pain in response to light touch (allodynia), evoked by an off-target effect on peripheral nerve fibers.

Within the Immunotherapy group we have generated an improved version of dinutuximab, that will not give these side effects. But also, together with the LTI facility UMAB, we will generate novel antibodies to fight this devastating disease.

Villa Joep! was founded in 2004, to raise money for neuroblastoma research. Joep’s parents founded Villa Joep after losing their little boy at the age of 4.5. This fund has since then turned into a national movement and funding model which is rapidly expanding.

 For more information see www.villajoep.nl

 

 

Gadeta in Nature Biotechnology

Gadeta in Nature Biotechnology

"What follows are the stories behind the selected ventures and their technologies. We

believe these represent some of the best science coming out of academia in 2016."

You can read the article here

EU Grant for Dennis Beringer (Group Kuball)

Comment

EU Grant for Dennis Beringer (Group Kuball)

Dennis Beringer, Kuball Group, received a EU Marie Curie MSCA fellowship:
“Investigating the recognition of a novel ligand by gamma-delta T cells and the translation of this interaction into molecules for future cancer immunotherapy”.
Congrats Dennis!

A relevant part of the abstract:
“Gamma-delta (gd-)T cells are a fast acting subset of T cells that recognize a wide variety of ligands. In contrast to alpha-beta T cells they are not restricted to classical peptide-MHC antigens. Our preliminary data on a gd-T cell clone shows selective recognition of tumour cells mediated through a novel ligand.
The aims of this action are; 1) elucidating the molecular mechanism of the gd-T cell receptor (TCR) recognizing the novel ligand on cancer cells and 2) generating therapeutic agents for cancer cells.
A multidisciplinary approach will be used to unveil the interaction of the gd-TCR with its ligand.  The results generated in this part of the action will increase the current knowledge regarding gd-T cell ligands.”

Comment

Stefan Nierkens-Medical Immunologist

Stefan Nierkens-Medical Immunologist

Today Stefan Nierkens has finished his training to become a medical immunologist by passing his exams. Congratulations!       

 

Grant Dutch Cancer Society for Niek van Til

Grant Dutch Cancer Society for Niek van Til

Niek van Til (Boelens/Nierkens group) received a KWF grant (Dutch Cancer Society) for his project:

Development of superior Wilms’tumor 1 specific gene modified CORD BLOOD T cells to treat refractory acute myeloid leukemia patients.

Pediatric acute myeloid leukemia (AML) is a type of cancer that can be treated by transplanting blood stem cells. Even though this treatment is curative in some patients, unfortunately, the cancer often reappears later in life. In the pediatric blood and marrow transplantation program” at the UMC Utrecht, we use donor umbilical CORD BLOOD cells as a source of stem cells for transplantation. The KWF project is designed to enhance the development of cord blood-derived tumor specific T cells to eliminate the leukemic cells. To achieve this we will use techniques to modify the genetic content of T cells in a safe and permanent manner. We expect that the findings result in a broad applicability of effective allogeneic off-the-shelf T cell therapies extending also to other types of cancers in both children and adults.